Federació Ensenyament CCOO-PV | 23 de febrero de 2020

11-febrer Dia de la dona i xiqueta en la ciencia

La FE CCOO PV desbloqueja el cobrament de la carrera professional per al PAS de les universitats públiques

  L'esmena proposada per CCOO PV ha estat assumida en la tramitació de la Llei de Pressupostos per a 2018 i ara correspon a les universitats desenvolupar-la

  15/12/2017.
  Carrera Professional PAS

  Carrera Professional PAS

  La Federació d?Ensenyament de CCOO PV va traslladar als grups parlamentaris del Pacte del Botànic una esmena relativa a la Llei de Pressupostos per al 2018 per tal de desbloquejar el cobrament íntegre de la carrera professional per al personal d?administració i serveis de les universitats públiques valencianes.
   
  La disposició addicional 26ena de l?avantprojecte de llei deia textualment:
   
  Amb efectes 1 de gener de 2018, i d'acord amb els criteris i condicions establits en la disposicioì addicional vint-i-sis de la Llei 14/2016, de 30 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2017, la implantacioì progressiva del complement de carrera professional del personal funcionari de carrera i laboral fix d'administracioì i serveis de les universitats puìbliques de la Comunitat Valenciana, es fixa en un import maÌxim del 66 per cent.
   
  La proposta de la Federació ha estat eliminar aquest límit màxim, fixant-lo només con a un mínim per tal de permetre que les universitats amb disponibilitat de recursos puguen superar aquest percentatge de pagament de la carrera professional, sense afectar al Pressupost de la Generalitat, la qual cosa possibilita reconèixer plenament els drets laborals d?aquest personal. 
   
  El sindicat valora en positiu el diàleg amb els grups parlamentaris i el treball fet per a que finalment haja estat assumida.
   
  Per tant, i en defensa dels drets laborals del PAS instem a les universitats públiques valencianes a que afronten la gestió dels seus pressupostos per tal de portar a terme el reconeixement ple dels drets salarials del seu personal.
   

  TE Juny 2018: Conquerint Espais, Construint futur
  TE Gener 2018: Rejovenir i feminitzar el sindicat
  TE Desembre 2017:Acord per a la millora de l
  TE Juny2017 NÚM 359: Drets educatius i laborals. Seguim avançant

  TE ENSENYAMENT 2018 VALENCIÀ

  Última entrada: 18 junio 2018 [Ver último número] [Ver colección completa]

  Esta web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar su navegación. Si continúa navegando está dando su consentimiento para su aceptación y nuestra politica de cookies, haga click aqui para más información y ver cómo desactivarlas.