Federació Ensenyament CCOO-PV | 23 de febrero de 2020

11-febrer Dia de la dona i xiqueta en la ciencia

Preacord permís de paternitat i preacord de jubilació parcial

  Avui hem tingut comissió de seguiment en la qual tots els sindicats de la concertada, patronal i Conselleria hem signat el preacord de permís de paternitat de 6 setmanes i el preacord de Jubilació parcial. A continuació hem seguit amb precs i preguntes.

  25/07/2018.
  Preacords de privada

  Preacords de privada

  Preacord permís de paternitat

  Des de la FE CCOO PV, considerem positiva l'equiparació de les 6 setmanes de permís de Paternitat, amb els docents de pública. Aquest preacord que hem signat avui, pendent d'aprovació per INTERVENCIÓ millora el recent permís de paternitat de 5 setmanes que va entrar en vigor el 5 de juliol de 2018.

  Alguna cosa a tenir en compte i molt important és que aquest permís de paternitat preacordat amb Conselleria, si intervenció dóna el vistiplau, no entrarà en vigor fins a l'1 de Gener de 2019.

  La Conselleria s'ha compromès a revisar quines condicions van gaudir els companys de pública per a intentar que es puguen acollir de la mateixa manera els docents amb pagament delegat dels centres concertats, sobretot en quin moment ho podrien gaudir.

  Com ja comentàrem, des de CCOO vam proposar que s'incloguera a les cooperatives en la possibilitat de gaudir d'aquest permís, com el personal amb pagament delegat. Conselleria ha arreplegat l'esmena que vam fer.

  Preacord de jubilació parcial

  Aquest preacord, si finalment intervenció ho aprova, va a suposar una millora en la possibilitat d'acollir-se a la jubilació parcial els i les docents amb pagament delegat dels centres concertats, però sempre dins dels requisits de la TRLGSS. Des de FE CCOO PV valorem positivament aquest acord, però considerem que l'ideal haguera estat mantenir les condicions que es tenen.

  El preacord La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport es compromet a finançar les jubilacions parcials del personal docent inclòs en el sistema de pagament delegat, en les quals el treballador o treballadora haja pactat amb la seua empresa una reducció de la seua jornada i salari d'entre un mínim del vint-i-cinc per cent i un màxim del cinquanta per cent, en els termes que estableix el TRLGSS i el TRLET.

  CCOO, en aquest sentit hem fet al·legacions a l'esborrany que se'ns va enviar perquè s'incloguera al personal docent de les cooperatives que no tenen pagament delegat i se'ls paga per mòdul integral. Aquesta esmena ha sigut arreplegada i acceptada, incloent aquesta partida en la llei de pressupostos perquè es poguera acollir també al personal de les cooperatives.

  Addicionalment, el personal docent que sol·licite la jubilació parcial haurà d'acreditar una antiguitat en el sistema de pagament delegat d'almenys sis anys immediatament anteriors al moment d'accedir a aquesta jubilació parcial, així com la resta de requisits de l'article 215 del TRLGSS.

  La Conselleria només finançarà les jubilacions parcials del personal docent que pacte amb la seua empresa una reducció de la seua jornada i salari d'un setanta-cinc per cent, quan el treballador o treballadora relevista siga contractat a jornada completa mitjançant un contracte de durada indefinida en els termes previstos en la citada normativa, i la persona relevista estiga donada d'alta en la borsa de recol·locació del personal docent de centres privats concertats de conformitat amb l'Addenda (de data 13 de març de 2017) al “Document sobre la implantació de la reforma educativa en els centres concertats de la Comunitat Valenciana” en relació al seu apartat desè.

  TE Juny 2018: Conquerint Espais, Construint futur
  TE Gener 2018: Rejovenir i feminitzar el sindicat
  TE Desembre 2017:Acord per a la millora de l
  TE Juny2017 NÚM 359: Drets educatius i laborals. Seguim avançant

  TE ENSENYAMENT 2018 VALENCIÀ

  Última entrada: 18 junio 2018 [Ver último número] [Ver colección completa]

  Esta web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar su navegación. Si continúa navegando está dando su consentimiento para su aceptación y nuestra politica de cookies, haga click aqui para más información y ver cómo desactivarlas.