Federació Ensenyament CCOO-PV | 23 de febrero de 2020

11-febrer Dia de la dona i xiqueta en la ciencia

Inici del curs escolar 2018-19. És el Moment!

  La FE CCOO PV considera que el curs 2018/19 de l’ensenyament valencià ha de veure la fi de les retallades en educació, la preservació dels drets lingüístics, més ocupació i amb millors condicions laborals

  06/09/2018.
  Roda de premsa d'Inici de curs

  Roda de premsa d'Inici de curs

  Aquest és el curs que cal impulsar definitivament el canvi en la normativa estatal. La LOMCE va ser una llei implantada pel govern estatal del PP, a esquenes de la comunitat educativa i sense el suport parlamentari de tots els partits diferents al PP.

  Per això donem suport a les iniciatives que s’encaminen a acabar amb la vigència d’aquesta llei: LOMCE, NO

  Per altra banda és un eix fonamental per a la FE CCOO PV el treball sobre igualtat en els sectors que atenem. Durant aquest any hem estat negociant el Pla d’Igualtat amb “l’empresa” més gran del nostre àmbit: la Conselleria d’Educació. En aquest procés hem estat fent propostes per tal d’eradicar la bretxa de gènere que, segons dades de la diagnosi està xifrada en 4.92% en les docents valencianes. Una minva en la massa salarial percebuda per les dones a causa, sobre tot, de les reduccions de jornades demanades majoritàriament per dones. 2/3 del global de la plantilla docent son dones.

  El Pla està en la darrera fase de negociació abans de la seua aprovació.

  Des de FE CCOO PV pensem que els centres concertats, sostinguts també amb fons públics, també haurien de tindre plans d’igualtat. La Conselleria hauria d’instar a aquells centres amb una plantilla de professorat al voltant de 50 a que els fera, “homologant” amb el Pla que elaborat.

  Ensenyament públic

  Durant el curs 2018-19 volem recuperar tot el que ens van arrabassar durant el període de crisi i que encara avui segueix pendent.

  La Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a 2017, el projecte de Llei de Pressupostos per a 2018 i els dos Acords per a la Millora d‘Ocupació signats per CCOO reconeixen un context de creixement econòmic, per la qual cosa CCOO entén que les retallades eren temporals i transitòries i que en l’actualitat han desaparegut les raons econòmiques que les van motivar.

  És cert que gràcies als Acords de Millora de l’Ocupació Pública signats per CCOO hem anat avançant. Hem recuperat salari, negociació col•lectiva sobre el 100% de cobertura en casos d’IT des del primer dia, jornada, conciliació, igualtat o formació entre d’altres qüestions. Així i tot, la FE CCOO PV insistirem en la reversió de totes les retallades, exigint la tornada a les 18h lectives a l’ensenyament secundari i altres cossos i totes les tutories en primària entre d’altres.

  L’Acord suposarà reduir la temporalitat del 24% al 8% amb la convocatòria de, almenys, 13.000 vacants en l’ensenyament públic no universitari al País Valencià des de 2018 a 2021. Es tracta de personal interí, en situació de precarietat, que obtindrà treball estable i de qualitat, que no serà tant vulnerable a possibles noves retallades en educació com les que hem patit els darrers anys i que dotarà al sistema educatiu de més recursos i plantilles més estables als seus centres.

  En quant als drets lingüístics, lamentem la marxa enrere del govern autonòmic en quant a la nova moratòria que permet treballar sense requisit lingüístic en certes zones del País Valencià, ja que deixa a part de l’alumnat valencià sense les mateixes possibilitats de desenvolupar-se i formar-se en la nostra llengua al mateix nivell que la resta. Nosaltres sempre hem estat i seguim estant per una educació pública que aposte pel valencià.

  Cal continuar fent front a la LOMCE, responsable per exemple de la manca de participació en les decisions que afecten als centres. Seguim exigint l’adequació de les infraestructures, la reducció horària per a persones majors de 55 anys, un ROF i RLT per als ensenyaments artístics, reducció de la ràtio d’alumnat per aula i nivell... i en aquesta línia treballarem novament aquest curs que encetem.

  Com és habitual, la FE CCOO PV serem presents i impulsarem les reivindicacions d’inici de curs que la Plataforma per l’Ensenyament Públic del País Valencià ha previst per al divendres 7 de setembre (concentració) i dilluns 10 (lectura del manifest i accions reivindicatives als centres).

  Ensenyament concertat

  En aquest nou curs, volem ser part activa en decisions importants com l'ajust escolar. Exigim un respecte a la negociació col•lectiva i per això cal interlocució amb l’administració sobre les modificacions en les unitats abans de la seua publicació en el DOGV

  Caldrà negociar l'abonament del sexennis i estarem pendents de l’abonament correcte de la nomina d’agost, ja que cada any es produeixen descomptes en gran part del professorat.

  En ensenyament concertat també cal revertir les retallades, aquest és l'any definitiu. Cal eliminar els descomptes de entre 108 i 163 € mensuals que venim patint des de 2010, cobrint les substitucions des del primer dia, recuperant el 100% del salari en cas de IT i abonant l'estiu a les persones amb contracte de substitució, que irregularment ara se'ls acomiada al juny.

  A més, des de la FE CCOO PV assenyalem la urgència de negociar els temes pendents de la calendarització de la comissió de seguiment del curs anterior: les plantilles de EI, EE, CF i Batxillerat, així com la disminució de les ràtios que hi ha establides, sobretot en educació especial i infantil, augment de la partida d'altres despeses dels concerts i millores en les condicions de la jubilació parcial.

  Tornar a reprendre el tema del pagament delegat del personal complementari dels centres i augment d'aquesta partida per a poder homologar salarialment (complement de carrera professional).

  Altre tema molt important és la salut dels i les treballadores i de l’alumnat dels centres, per açò considerem importantíssima la partida d'altres despeses per a poder retirar tot el FIBROCIMENT dels col•legis.

  Personal de Serveis Educatius Complementari

  El mes de juliol es va signar el Pacte de condicions laborals per a Educadores d’E. Infantil, Educadores d’E. Especial i Fisioterapèutes. Aquest acord culmina la negociació durant tot el curs i recull reivindicacions que durant anys hem estat portant a terme des de FE CCOO PV.

  Durant el temps que ha estat la negociació en marxa hem fet propostes de millora i també d’ampliació de les existents.

  Basat en una sentència de CCOO PV, hem reivindicat que educadores no són monitores de menjador i, per tant, no han de fer eixes funcions.

  També hem proposat la reclassificació dels llocs a un grup superior, concretant la professionalització d’estos col·lectius per a una millor atenció a l’alumnat i un millora de condicions laborals.

  Ara estarem vigilants per a que aquest Pacte es complesca.

  Universitat

  Seguim reclamant que el Conveni Col·lectiu de Personal Laboral de les Universitats Públiques valencianes siga ja una realitat. Després d’una negociació de dos cursos i amb el compromís de convocatòria de la comissió negociadora per a abans de que acabara el curs, demanem a la Conselleria que convoque aquesta comissió i se’ns entregue la proposta sobre retribucions de totes les categories laborals, així com les propostes sobre noves figures. És imprescindible que aquest mes de setembre s’avance i es tanque aquest conveni llargament reclamat i esperat.

  TE Juny 2018: Conquerint Espais, Construint futur
  TE Gener 2018: Rejovenir i feminitzar el sindicat
  TE Desembre 2017:Acord per a la millora de l
  TE Juny2017 NÚM 359: Drets educatius i laborals. Seguim avançant

  TE ENSENYAMENT 2018 VALENCIÀ

  Última entrada: 18 junio 2018 [Ver último número] [Ver colección completa]

  Esta web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar su navegación. Si continúa navegando está dando su consentimiento para su aceptación y nuestra politica de cookies, haga click aqui para más información y ver cómo desactivarlas.