Obert el termini d'inscripció per a participar en les accions de la Fundació Pau i Solidaritat PV

  La proposta d'educació per al desenvolupament ofertada dins del programa INTERACTUEM té per objectiu promoure dins de l'educació formal, la reflexió sobre el món desigual en el qual vivim i afavorir accions solidàries que transformen aqueixes desigualtats.

  21/09/2018.
  Projecte Interactuem

  Projecte Interactuem

  QUÈ OFERIM ALS CENTRES D’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA:

  1) Una reunió de formació i coordinació del professorat que desenvoluparà el projecte al centre amb tècniques de la Fundació on s’explica la proposta didàctica.

  2) Material didàctic per a treballar amb l'alumnat els drets de la infància i la relació existent entre el seu incompliment i les situacions de desigualtat:

  - Exposició de fotografies, Una altra infància en aquest món, organitzada en quatre blocs temàtics: habitatges i poblats, escoles, treball infantil i coses de xiquets i xiquetes (www.interactuem.org/activitat/114)

  - Els contes Chavela vol anar a l'escola i Rai es trenca un braç que ens acosten a la realitat de la infància en Amèrica Central (http://www.interactuem.org/alumnat-primaria#tipo_58)

  - Guia didàctica per al professorat que conté els objectius del projecte, les propostes didàctiques a partir de l'exposició i dels contes i fitxes de treball per a l'aula (http://www.interactuem.org/alumnat-primaria#inicio)

  3) A més a més, si es desenvolupa el projecte en dues o més escoles d’un mateix municipi, oferim la possibilitat d’organitzar i de realitzar un seguit d’activitats conjuntes en l’àmbit municipal (contacontes, gincana dels drets de la infància, parlament dels xiquets i xiquetes) (http://www.interactuem.org/experiencies)

  QUÈ OFERIM ALS CENTRES D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA:

  1) Reunions de formació i coordinació amb professorat que desenvoluparà el projecte amb tècnics de la Fundació al mateix centre educatiu, on s'explica quina és la proposta didàctica del projecte i com treballar-la, i es fa lliurament del material didàctic (http://www.interactuem.org/admin/imagenes_paginas/quadern_secundaria_vlc_no_interactivo.pdf).

  2) Realització per part del personal de la Fundació de tallers amb les aules participants.

  3) Material didàctic per a treballar amb l'alumnat per tal de generar en els joves consciència crítica sobre la realitat mundial:

  - Exposició En lluita contra el treball infantil que preten afavorir entre l'alumnat l'anàlisi sobre la situació en la qual viuen milions de xiquets, xiquetes i adolescents que veuen vulnerats els seus drets, reflexionant de manera crítica sobre les causes i conseqüències que suposa aquesta vulneració (http://www.interactuem.org/activitat/233)

  - Unitat Didàctica per tal de treballar aquesta exposició a l’aula amb una sèrie d'activitats distribuïdes en 4 sessions: 1) Què sabem del treball infantil, 2) Vidita a l’exposició, 3) El treball infantil: un problema complex, i 4) Que pots fer tu: comerç just i consum responsable.

  També oferim per al professorat, tant d’infantil i primària com per al de secundària, la realització d’unes jornades formatives, de 10 hores, homologades per la Conselleria d’Educació, RECURSOS PER A L’EDUCACIÓ EN DRETS HUMANS I DRETS DE LA INFÀNCIA, l’objectiu de les quals és oferir estratègies i recursos didàctics que permeten incorporar l’educació per al desenvolupament i la ciutadania global en la pràctica educativa. El curs serà impartit pel personal tècnic de la Fundació Pau i Solidaritat PV. Les sessions podran desenvolupar-se al mateix centre escolar dins de les hores formatives o de coordinació que existisquen, i es realitzaran en l'horari que s'acorde entre el centre i la Fundació.

  Totes les accions plantejades són gratuïtes gràcies al cofinançament de la Direcció General de Cooperació i Solidaritat de la Generalitat Valenciana.

  Si hi esteu interessades i interessats en alguna de les propostes, podeu enviar-nos un correu electrònic a: mailto:edc-fundaciopauisolidaritat@pv.ccoo.es o telefonar-nos al 963392646.

  Us animem a participar-hi!

  ______________________________________________________________________

  Queridos compañeros y queridas compañeras,

  Nos ponemos en contacto con vosotros para informaros que tenemos abierto el plazo de inscripción para participar en las acciones que desde la Fundación Pau i Solidaritat PV hemos preparado para el curso 2018-2019 en centros de infantil y primaria y centros de secundaria.

  La propuesta de educación para el desarrollo que os ofrecemos dentro del programa INTERACTUEM tiene por objetivo promover dentro de la educación formal, la reflexión sobre el mundo desigual en el cual vivimos y favorecer acciones solidarias que transforman esas desigualdades.

  QUÉ OFRECEMOS A LOS CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA:

  1) Una reunión de formación y coordinación del profesorado que desarrollará el proyecto en el centro con técnicas de la Fundación donde se explica la propuesta didáctica.

  2) Material didáctico para trabajar con el alumnado los derechos de la infancia y la relación existente entre su incumplimiento y las situaciones de desigualdad:

  - Exposición de fotografías, Otra infancia en este mundo, organizada en cuatro bloques temáticos: viviendas y poblados, escuelas, trabajo infantil y cosas de niños y niñas (www.interactuem.org/activitat/114)

  - Los cuentos Chavela quiere ir a la escuela y Rai se rompe un brazo que nos acercan a la realidad de la infancia en América Central (http://www.interactuem.org/alumnat-primaria#tipo_58)

  - Guía didáctica para el profesorado que contiene los objetivos del proyecto, las propuestas didácticas a partir de la exposición y de los cuentos y fichas de trabajo para el aula (http://www.interactuem.org/alumnat-primaria#inicio)

  3) Además, si se desarrolla el proyecto en dos o más escuelas de un mismo municipio, ofrecemos la posibilidad de organizar y de realizar una serie de actividades conjuntas en el ámbito municipal (cuentacuentos, gincana de los derechos de la infancia, parlamento de los niños y niñas) (http://www.interactuem.org/experiencies)

  QUÉ OFRECEMOS A LOS CENTROS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA:

  1) Reuniones de formación y coordinación con profesorado que desarrollará el proyecto con técnicos de la Fundación en el mismo centro educativo, donde se explica cuál es la propuesta didáctica del proyecto y cómo trabajarla, y se hace entrega del material didáctico (http://www.interactuem.org/admin/imagenes_paginas/quadern_secundaria_cst_no_interactivo.pdf).

  2) Realización por parte del personal de la Fundación de talleres con las aulas participantes.

  3) Material didáctico para trabajar con el alumnado con el objetivo de generar en los jóvenes conciencia crítica sobre la realidad mundial:

  - Exposición En lucha contra el trabajo infantil que pretende favorecer entre el alumnado el análisis sobre la situación en la cual viven millones de niños, niñas y adolescentes que ven vulnerados sus derechos, reflexionando de manera crítica sobre las causas y consecuencias que supone esta vulneración (http://www.interactuem.org/activitat/233)

  - Unidad Didáctica para trabajar esta exposición en el aula con una serie de actividades distribuidas en 4 sesiones: 1) Qué sabemos del trabajo infantil, 2) Visita a la exposición, 3) El trabajo infantil: un problema complejo, y 4) Qué puedes hacer tú: comercio justo y consumo responsable.

  También ofrecemos para el profesorado, tanto de infantil y primaria como para el de secundaria, la realización de unas jornadas formativas, de 10 horas, homologadas por la Conselleria d’Educació, RECURSOS PARA LA EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS Y DERECHOS DE LA INFANCIA, cuyo objetivo es ofrecer estrategias y recursos didácticos que permitan incorporar la educación para el desarrollo y la ciudadanía global en la práctica educativa. El curso será impartido por el personal técnico de la Fundació Pau i Solidaritat PV. Las sesiones podrán desarrollarse en el mismo centro escolar dentro de las horas formativas o de coordinación que existan, y se realizarán en el horario que se acuerde entre el centro y la Fundación.

  Todas las acciones planteadas son gratuitas gracias a la cofinanciación de la Dirección General de Cooperación y Solidaridad de la Generalitat Valenciana.

  Si estáis interesadas e interesados en alguna de las propuestas, podéis enviarnos un correo electrónico a: edc-fundaciopauisolidaritat@pv.ccoo.es  o contactar en el teléfono 963392646.

  ¡Os animamos a participar!

  TE Juny 2018: Conquerint Espais, Construint futur
  TE Gener 2018: Rejovenir i feminitzar el sindicat
  TE Desembre 2017:Acord per a la millora de l
  TE Juny2017 NÚM 359: Drets educatius i laborals. Seguim avançant

  TE ENSENYAMENT 2018 VALENCIÀ

  Última entrada: 18 junio 2018 [Ver último número] [Ver colección completa]

  Esta web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar su navegación. Si continúa navegando está dando su consentimiento para su aceptación y nuestra politica de cookies, haga click aqui para más información y ver cómo desactivarlas.